KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

                         Nieuw--Alle PK uitslagen op één rijtje, Klik hier op

Voorwoord
 Gewijzigd op:      12 mei 2023

Hartelijk welkom op de website van
ons gewest KNBB Noord Oost Nederland.

 

            Het gewest bestaat uit 8 districten (en zijn onderverdeeld
            in 2 afdelingen), komende uit de provincies:
   Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland.
 
Dit zijn de districten in:
 
 Afd. 1 (Noord)  Afd. 2 (Zuid)
   
 • Friesland  • Twente
 • Groningen-Drenthe  • Stedendriehoek
 • Noord Oost Overijsel  • Doetinchem
 • Zwolle en Omstreken  • Berkel en Slinge
 

 Het gewest wordt aangestuurd door een gewestelijke commissie.

 In totaal telt het gewest ongeveer 310 verenigingen die aangesloten
 zijn bij een van de districten. 
 Totaal spelen ruim 6300 biljarters wekelijks voor de competitie en   
 persoonlijke kampioenschappen in de districten.
 
 Het gewest verzorgt, na het behalen van een kampioenschap in het 
 district, gewestelijke voorrondes en finales in het gewest om tot een 
 afvaardiging te komen naar de nationale kampioenschappen.
 Dat doen we in twee regio’s, namelijk regio Noord en Zuid.
 
 
 - Op deze website treft u alle informatie aan over de gewestelijke  wedstrijden. 
 - Daarnaast zorgen we er voor dat actuele informatie over biljartactiviteiten op
    de website komen. 
 - Tenslotte zorgen we er voor dat u makkelijk kan doorlinken naar belangrijke
    websites in KNBB verband.

 

 Gewestelijke commissie.

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

A. Zwier