KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

    Opmerking: PK bandstoten-klein in zijn geheel vervallen voor dit seizoen (2021-2022)   A. Zwier

    Opmerking: Vervolg teamcompetite 2021-2022 (Tussenronde gewestelijke finale) is bekend.   A. Zwier

Voorwoord
 Gewijzigd op:      19 mei 2022

Hartelijk welkom op de website van
ons gewest KNBB Noord Oost Nederland.

 

Het gewest bestaat uit 8 districten (en zijn onderverdeeld in
2 afdelingen), komende uit de provincies:
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland.
 
Dit zijn de districten in:
 
 Afd. 1 (Noord)  Afd. 2 (Zuid)
   
 • Friesland  • Twente
 • Groningen-Drenthe  • Stedendriehoek
 • Noord Oost Overijsel  • Doetinchem
 • Zwolle en Omstreken  • Berkel en Slinge
 

Het gewest wordt aangestuurd door een gewestelijke commissie.

In totaal telt het gewest ongeveer 310 verenigingen die aangesloten
zijn bij een van de districten. 
Totaal spelen ruim 6300 biljarters wekelijks voor de competitie en persoonlijke kampioenschappen in de districten.
 
Het gewest verzorgt, na het behalen van een kampioenschap in het district, gewestelijke voorrondes en finales in het gewest om tot een afvaardiging te komen naar de nationale kampioenschappen.
Dat doen we in twee regio’s, namelijk regio Noord en Zuid.
 
 
- Op deze website treft u alle informatie aan over de gewestelijke  wedstrijden. 
- Daarnaast zorgen we er voor dat actuele informatie over biljartactiviteiten op
   de website komen. 
- Tenslotte zorgen we er voor dat u makkelijk kan doorlinken naar belangrijke
   websites in KNBB verband.

 

Gewestelijke commissie.

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL