KNBB-Gewest Noord-Oost Nederland

 
👈
Klik op een van de volgende onderwerpen om verder te gaan.

 

 

 

    Nieuw:          Kampioenen (teamcompetite) bekend van NK'S seizoen 2023-2024
H. Ploeger   2024-07-09

 

    Hier een gewijzigde PK-wedstrijdkalender, versie 22 juli 2024, Gewest NON, afd. 2.
A. Zwier   2024-07-22

  

Voorwoord
Laatste toegevoegde wijziging:  22 juli 2024
Website wordt bijgewerkt, momenteel kan er nog veroudere informatie op staan.

Hartelijk welkom op de website van
het gewest KNBB Noord Oost Nederland.

 

            Het gewest bestaat uit 8 districten (en zijn onderverdeeld
            in 2 afdelingen), komende uit de provincies:
   Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland.
 
Dit zijn de districten in:
 
 Afd. 1 (Noord)  Afd. 2 (Zuid)
   
 • Friesland  • Twente
 • Groningen-Drenthe  • Stedendriehoek
 • Noord Oost Overijssel  • Doetinchem en Omstreken
 • Zwolle en Omstreken  • Berkel en Slinge
 

 Het gewest wordt aangestuurd door de KNBB en de gewestelijke
 wedstrijdleiders (competitie en persoonlijke kampioenschappen).
 De gewestelijke commissie is op de ALV van 2022 opgeheven.

 In totaal telt het gewest ongeveer 290 verenigingen die aangesloten
 zijn bij een van de districten. 
 Totaal spelen ruim 5400 biljarters wekelijks voor de competitie en er  
 zijn ruim 2900 inschrijvingen voor de persoonlijke kampioenschappen
 in de districten.
 
 Het gewest verzorgt, na het behalen van een kampioenschap in het 
 district, gewestelijke voorrondes en finales in het gewest om tot een 
 afvaardiging te komen naar de nationale kampioenschappen.
 Dat doen we in twee regio’s, namelijk regio Noord en Zuid.
 
 
 - Op deze website treft u alle informatie aan over de gewestelijke  wedstrijden. 
 - Daarnaast zorgen we er voor dat actuele informatie over biljartactiviteiten op
    de website komen. 
 - Tenslotte zorgen we er voor dat u makkelijk kan doorlinken naar belangrijke
    websites in KNBB verband.

 

 Gewestelijke wedstrijdleiders.

 

WWW.KNBB-GEWESTNON.NL

A. Zwier